Skip to content
(050) 450 17 88

Курс «Професійний візаж»

Тривалість 10 занять : 2 теоретичних і 8 практичних занять. Кожне заняття тривалістю до 2-х годин. По закінченню курсу – дипломна робота. Всі роботи ми знімаємо на фото і по закінченню курсу учень отримує портфоліо зі своїми роботами . Навчання проходить в групах до 3х чоловік або індивідуально

Програма курсу:

Теоретична частина:

Заняття 1 – Введення в професію. Загальні правила роботи (Професійна косметика візажиста. Види, склад, властивості і норми витрат. Інструменти для роботи. Як вибирати кисті і доглядати за ними. Гігієна і організація робочого місця. Склад мінімального кейса професійного візажиста. Визначення макіяжу, види макіяжу. Тенденції в сучасному макіяжі. Робота з аквареллю, тінтом , тіньова техніка. Загальний алгоритм нанесення макіяжу) 

Заняття 2 – Колористика в макіяжі та корекція форм обличчя      

( Кольоротип зовнішності. Методи визначення кольоротипу , алгоритм підбору властивості кольору і кольорових поєднань для клієнта, Декоративна косметика для корекції форми обличчя. Методи корекції пропорцій особи: використання рум’ян, скульптурування і контурування особи, застосування хайлайтерів )  

Практична частина:

Заняття 1 – Макіяж Nudе (Створення ефекту ідеальної шкіри за допомогою кремових текстур ); 

Заняття 2 – Work makeup (тіньова техніка) ; 

Заняття 3 – Wedding makeup в акварельній техніці ; 

Заняття 4 – Макіяж для червоної доріжки ( ідеальна стрілка + яскраві губи) ;

Заняття 5 – Coctels makeup з використанням кремових тіней ; 

Заняття 6 – Smoky eyes з використанням пігментів;

Заняття 7 – Party makeup в олівцевої техніці

Заняття 8 – Дипломна робота. Макіяж для фотосесії .

 

Вручення диплому

8 makeup   в нашій школі + 7 обов’язкових самостійних відпрацювань.

Запис на курс:

  Курс «Профессиональный визаж»

  Продолжительность 10 занятий: 2 теоретических и 8 практических занятий. Каждое занятие продолжительностью до 2-х часов. По окончании курса – дипломная работа. Все работы мы снимаем на фото и по окончании курса ученик получает портфолио со своими работами. Обучение проходит в группах до 3х человек или индивидуально

  Программа курса:

  Теоретическая часть:

  Занятие 1 – Введение в профессию. Общие правила работы (Профессиональная косметика визажиста. Виды, состав, свойства и нормы расхода. Инструменты для работы. Как выбирать кисти и ухаживать за ними. Гигиена и организация рабочего места. Состав минимального кейса профессионального визажиста. Определение макияжа, виды макияжа. Тенденции в современном макияже. Работа с акварелью, тинтом, теневая техника. Общий алгоритм нанесения макияжа)

  Занятие 2 – Колористика в макияже и коррекция форм лица

  (Цветотип внешности. Методы определения цветотипа, алгоритм подбора свойства цвета и цветовых сочетаний для клиента, Декоративная косметика для коррекции формы лица. Методы коррекции пропорций лица: использование румян, скульптурирование и контурирование лица, применение хайлайтера)

  Практическая часть:

  Занятие 1 – Макияж Nudе (Создание эффекта идеальной кожи с помощью кремовых текстур)

  Занятие 2 – Work makeup (теневая техника);

  Занятие 3 – Wedding makeup в акварельной технике;

  Занятие 4 – Макияж для красной дорожки (идеальная стрелка + яркие губы)

  Занятие 5 – Coctels makeup с использованием кремовых теней;

  Занятие 6 – Smoky eyes с использованием пигментов

  Занятие 7 – Party makeup в карандашной технике

  Занятие 8 – Дипломная работа. Макияж для фотосессии.

  вручение диплома

  8 makeup в нашей школе + 7 обязательных самостоятельных отработок.

  Запись на курс:

  cf7form shortcode key error, unable to find form, did you update your form key?